Welkom op de website van Dorpbuurt "de Vrijheid"!

We zijn een oranjevereniging opgericht na de bevrijding in 1945. Vandaar ook de naam "De Vrijheid".

In 1945 was één van de oprichters van het volksfeest Dorpbuurt (Darpboerfeest) Leis Bessinkpas van de Ravenhorst. Zij en anderen vonden dat er ook in Dorpbuurt een volksfeest zou moeten worden gehouden zoals ook in de andere buurtschappen. De buurtschap Dorpbuurt gaat echter helemaal om het dorp heen. Voor het volksfeest betreft het daarvan de volgende zgn. "heuke" (elke buurtschap is verdeeld in heuke):

Het vaandel van Dorpbuurt Honeshook, Ravenhorsthook, Ubbinkhook, zoals ook vermeld op het vaandel.

In die tijd had de buurtverenging alleen leden in een gebied net buiten de bebouwde kom van Winterswijk. Dat gebied werd ongeveer omgrensd door de volgende wegen:

- Waliënsestraat (tot aan het Hilgelo)

- Denkbeeldige lijn door het Hilgelo

- Jonkersweg

- Morskers Driehuisweg

- Groenloseweg (tot aan huize "Het Gussinklo")

- Denkbeeldige lijn vanaf huize "Het Gussinklo" t/m de Dennendijk.

- Dennendijk

- Denkbeeldige lijn vanaf de Watertoren t/m de Gen. Berenschotweg

- Generaal Berenschotweg

- Denkbeeldige lijn naar de Bargerbosch

Tegenwoordig komen onze leden ook uit Winterswijk zelf omdat er leden verhuisd zijn (of uit het ouderlijk huis gegaan) maar gelukkig wel lid zijn gebleven. Overigens komt het merendeel van de leden toch wel uit "het" gebied.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het "normale" bestuur (waar het Dagelijks Bestuur onder valt) heeft 13 of 15 leden. Dit bestuur is eigenlijk een soort feestcommissie. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 5 leden. Onder andere de voorzitter, de secretaris en de penningmeester vallen hieronder.